Eläimet

elaimetKoivulan tilalla puhalsi muutosten tuulet vuonna 2022 ja lehmät pääsivät muuttamaan uuteen kotiinsa, robottipihattoon. Tällä hetkellä tilalla asustelee noin 60 lehmää. Navetassa lehmät pääsevät vapaasti syömää, juomaan, lypsylle ja makuuparsiin.

Nuoret hiehot, eli iältään puolesta vuodesta eteenpäin asustavat navetan viereisessä ladossa, joka on täysin remontoitu vuonna 2017 pihatoksi. Pihatossa hiehoilla on olki- ja turvekuivitus ja tilaa liikkua. Hiehot pääsevät halutessaan raittiiseen maalaisilmaan ulkoilemaan navetan takana olevaan tarhaan kesät talvet. Tiineet hiehot ja ummessa olevat lehmät asustelevat navetan viereisessä pihatossa, jossa on myöskin olki- ja turvekuivitus sekä ulkotarha käyskennellä vapaasi kesät talvet.

Maatilalla on lisäksi navettakissana ylväs ja itsenäinen Pekko-kissa, joka on vasikoiden ja tilalla vierailevien lasten suuri lemmikki.