Eläimet

elaimetKoivulan tilalla lypsää ja märehtii 35 onnellista lehmää vuonna 1982 rakennetussa parsinavetassa. Navettaa on käytännössä remontoitu sisältä päin täysin uusiksi ja näin on saatu eläimille mitä parhaimmat olosuhteet. Lehmät laiduntavat läpi pitkän kesän yötä päivää navetan viereisillä vihreillä laitumilla. Myös talvella lehmät pääsevät ulos kaksi kertaa viikossa. Lumessa juokseminen ja peuhaaminen onkin lehmille mitä mieleisintä puuhaa ja virkistää mieltä sekä parantaa yleisterveyttä. Roduiltaan lehmät ovat ayrshirea ja holsteinia.

Lisäksi Koivulassa on nuorkarjaa hiehoja ja vasikoita yhteensä 30 eläintä. Vasikat asustavat lehmien kanssa samassa navetassa vuonna 2017 valmistuneessa vasikkalassa olkikuivitetuissa karsinoissa. Nuoret hiehot, eli iältään puolesta vuodesta eteenpäin asustavat navetan viereisessä ladossa, joka on täysin remontoitu vuonna 2017 pihatoksi. Pihatossa hiehoilla on olki- ja turvekuivitus ja tilaa liikkua. Hiehot pääsevät halutessaan raittiiseen maalaisilmaan ulkoilemaan navetan takana olevaan tarhaan kesät talvet. Tiineet hiehot ja ummessa olevat lehmät asustelevat navetan viereisessä pihatossa, jossa on myöskin olki- ja turvekuivitus sekä ulkotarha käyskennellä vapaasi kesät talvet.

Maatilalla on lisäksi navettakissana ylväs ja itsenäinen Pommi-kissa, joka on vasikoiden ja tilalla vierailevien lasten suuri lemmikki.